HP LaserJet P2015 Printer series - Tiskanje knjižic

background image

Tiskanje knjižic

Knjižice lahko tiskate na papir velikosti letter, legal in A4.

Opomba

Ta možnost ni na voljo za vse različice operacijskega sistema Macintosh OS X.

1.

Papir vstavite v pladenj 1.

2.

Zaprite vratca izhodne poti za ravne medije.

3.

Odprite pogovorno okno »Printer Properties (Lastnosti tiskalnika)« ali »Printing Preferences
(Lastnosti tiskanja)« v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows

.

4.

Na kartici Finishing (Končna obdelava) ali kartici Paper Type/Quality v nekaterih gonilnikih za
Mac kliknite potrditveno polje Correct Order for Straight Paper Path (Popravi zaporedje poti za
ravne medije), da ga počistite.

5.

Potrdite potrditveno polje Print On Both Sides (Tiskaj obojestransko).

6.

Na seznamu Booklet Layout (Postavitev knjižice) izberite Left Edge Binding (Vezava po levem
robu) ali Right Edge Binding (Vezava po desnem robu).

7.

Število strani na list nastavite na 2.

8.

Kliknite OK (V redu).

9.

Natisnite dokument.

10.

Liste prepognite in spnite.

42

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW