HP LaserJet P2015 Printer series - Tiskanje na medije po meri in voščilnice

background image

Tiskanje na medije po meri in voščilnice

Specifikacije za tiskalne medije najdete v razdelku

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

.

OPOZORILO

Preden liste vstavite v pladenj, se prepričajte, da niso sprijeti.

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

SLWW

Tiskanje na posebne medije

31

background image

2.

Odprite pladenj 1 in nastavite vodila tiskalnega medija, da se bodo prilegala širini medija.

3.

Medij s krajšim robom naprej vstavite v pladenj 1, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena
navzgor.

4.

Odprite pogovorno okno »Printer Properties (Lastnosti tiskalnika)« ali »Printing Preferences
(Lastnosti tiskanja)« v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila poiščite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows

ali

Konfiguracija gonilnika za

tiskalnik v operacijskem sistemu Macintosh

.

5.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir), pri nekaterih gonilnikih za Mac pa
Paper Type/Quality), izberite možnost za velikost po meri. Vnesite mere tiskalnega medija.

Opomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na

voljo. Več informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v
elektronski pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

6.

Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek

Ročno podajanje

.

32

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW