HP LaserJet P2015 Printer series - Tiskanje na ovojnico

background image

Tiskanje na ovojnico

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem preberite v
razdelku

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

.

1.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2.

Odprite pladenj 1 in nastavite vodila tiskalnega medija, da se bodo prilegala širini ovojnice.

28

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW

background image

3.

Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob pa poravnan z levim vodilom.

Opomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnice, jo vložite s tem robom naprej.

4.

Odprite pogovorno okno »Printer Properties (Lastnosti tiskalnika)« ali »Printing Preferences
(Lastnosti tiskanja)« v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila poiščite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows

ali

Konfiguracija gonilnika za

tiskalnik v operacijskem sistemu Macintosh

.

5.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir), pri nekaterih gonilnikih za Mac pa
Paper Type/Quality, izberite ustrezno vrsto tiskalnega medija.

Opomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na

voljo. Več informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v
elektronski pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

6.

Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek

Ročno podajanje

.