HP LaserJet P2015 Printer series - Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce

background image

Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce

Specifikacije za tiskalne medije najdete v razdelku

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

.

1.

Odprite pladenj 1 in nastavite vodila tiskalnega medija, da se bodo prilegala širini medija.

30

Poglavje 5 Tiskalna opravila

SLWW

background image

2.

Medij vstavite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor.

3.

Odprite pogovorno okno »Printer Properties (Lastnosti tiskalnika)« ali »Printing Preferences
(Lastnosti tiskanja)« v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila poiščite v razdelku

Konfiguracija gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows

ali

Konfiguracija gonilnika za

tiskalnik v operacijskem sistemu Macintosh

.

4.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir), pri nekaterih gonilnikih za Mac pa
Paper Type/Quality, izberite ustrezno vrsto tiskalnega medija.

Opomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na

voljo. Več informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v
elektronski pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

5.

Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek

Ročno podajanje

.

Opomba

Če želite naslovno stran natisniti na pisemski papir z glavo, preostale strani

dokumenta pa na drug papir, pisemski papir z licem navzgor vstavite v pladenj 1, preostanek
papirja pa v pladenj 2. Tiskalnik samodejno najprej tiska na papir v pladnju 1.