HP LaserJet P2015 Printer series - Pladenj 2 in dodatni pladenj 3

background image

Pladenj 2 in dodatni pladenj 3

V ta podajalna pladnja lahko vstavite do 250 listov papirja debeline 75 g/m

2

oziroma manj listov

debelejšega papirja (kupček je lahko visok največ 25 mm). Medij vstavite z zgornjim robom naprej, stran,
na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzdol.

Vodila zagotavljajo, da se medij pravilno podaja v tiskalnik in da je izpis lepo poravnan. Pladenj 2 ima
stranski in zadnje vodilo. Pri vstavljanju tiskalnega medija prilagodite vodila ustrezno njegovi širini in
dolžini.

Opomba

Preden medij vstavite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite preostanek

starega medija. Tako tiskalnik ne bo zagrabil več listov hkrati in medij se ne bo zagozdil.