HP LaserJet P2015 Printer series - Upravljanje in vzdrževanje

background image

Upravljanje in vzdrževanje

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

Strani z informacijami o tiskalniku

HP ToolboxFX

Vgrajeni spletni strežnik

Zamenjava tiskalne kasete

Ponovna porazdelitev barvila

Čiščenje tiskalnika

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 1)

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2)

EconoMode

SLWW

45