HP LaserJet P2015 Printer series - Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2)

background image

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2)

Če želite očistiti zajemalni valj pladnja 2, uporabite ta postopek:

1.

Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se tiskalnik ohladi.

2.

Pritisnite gumb vratc prostora s tiskalno kaseto in to odstranite.

3.

Odstranite pladenj 2.

64

Poglavje 6 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

4.

Odprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje na sprednji strani tiskalnika (samo modeli
HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn in HP LaserJet P2015x).

5.

Postavite tiskalnik na delovno površino, tako da bo njegov sprednji del obrnjen navzgor.

6.

Bela jezička povlecite navzven in ju obrnite navzgor.

SLWW

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2)

65

background image

7.

Desni jeziček potisnite v desno in ga pustite v tem položaju do konca postopka.

8.

Mehanizem zajemalnega valja potisnite v desno in odstranite pokrovček na levi strani.

66

Poglavje 6 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

9.

Odstranite zajemalni valj.

10.

Navlažite krpo, ki na pušča vlaken, z vodo in očistite zajemalni valj.

11.

S čisto krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite zajemalni valj, da odstranite še preostalo nečistočo.

12.

Počakajte, da se valj povsem posuši.

SLWW

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2)

67

background image

13.

Levo stran zajemalnega valja vstavite v levo režo (1) in desno stran (z zarezami v osi) v desno
režo (2).

14.

Postavite pokrovček na os na levi strani ter ga potisnite na desno in obrnite jeziček navzdol v pravilni
položaj.

15.

Obrnite os, da bodo zareze v v pravilnem položaj in se os zaskoči.

16.

Desni jeziček potisnite v levo in ga obrnite navzdol v pravilni položaj.

17.

Postavite tiskalnik na delovno površino, tako da bo njegov zgornji del obrnjen navzgor.

68

Poglavje 6 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

18.

Zaprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje.

19.

Znova namestite tiskalno kaseto in zaprite vratca.

20.

Priključite napajalni kabel in znova vklopite tiskalnik.

SLWW

Čiščenje zajemalnega valja (pladenj 2)

69