HP LaserJet P2015 Printer series - Nastavitve naprave

background image

Nastavitve naprave

Mapa HP ToolboxFX Device Settings vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stanmi:

Device Information (Informacije o napravi). Ogled informacij o tiskalniku, na primer opisom
tiskalnika in osebo za stik.

Paper Handling (Ravnanje s papirjem). Spreminjanje nastavitev za papir, na primer privzete
velikosti in vrste papirja.

Print Quality. Spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti tiskanja.

Paper types (Vrste papirja). Spreminjanje nastavitev načina za posamezno vrsto tiskalnega
medija, kot je pisemski papir z glavo, perforiran ali sijajni papir.

System Setup. Spreminjanje sistemskih nastavitev tiskalnika, na primer jezika in obnova
delovanja po zagozdenju.

Service (Servisiranje). Dostop do različnih postopkov za vzdrževanje tiskalnika.