HP LaserJet P2015 Printer series - Ravnanje s papirjem

background image

Ravnanje s papirjem

Možnosti programa HP ToolboxFX za ravnanje s papirjem uporabite za spreminjanje privzetih
nastavitev.

Ko v tiskalniku ni papirja, so na voljo tri možnosti za tiskalne posle:

Izberite Wait For Paper To Be Loaded (Počakaj, da bo papir vstavljen).

Izberite Cancel (Prekliči) s seznama Paper out action (Dejanje, ko zmanjka papirja), da prekličete
tiskalni posel.

Izberite Override (povozi) s seznama Paper out time (Časovna omejitev, ko zmanjka papirja), da
tiskalni posel pošljete drugemu pladnju.

V polju Paper out time (Časovna omejitev, ko zmanjka papirja) določite, koliko časa tiskalnik čaka,
preden izvede izbrani ukaz. Vnesete lahko od 0 do 3600 sekund.

Opomba

Če želite shraniti spremembe, kliknite Apply (Uporabi).