HP LaserJet P2015 Printer series - Vrste papirja

background image

Vrste papirja

S temi možnostmi programa HP ToolboxFX Paper types (Vrste papirja) nastavitev načine tiskanja, ki
ustrezajo različnim vrstam tiskalnih medijev. Če izberete RESTORE MODES (OBNOVI NAČINE), vse
načine ponastavite na tovarniške nastavitve.

Opomba

Če želite shraniti spremembe, kliknite Apply (Uporabi).