HP LaserJet P2015 Printer series - PostScript

background image

PostScript

Možnost PostScript uporabite, kadar tiskate z gonilnikom za postscriptno emulacijo HP na ravni 3. Ko
je vklopljena možnost Print PostScript Errors, se ob vsaki napaki postscriptne emulacije samodejno
natisne stran z napakami.

Opomba

Če želite shraniti spremembe, kliknite Apply (Uporabi).