HP LaserJet P2015 Printer series - Omrežne nastavitve

background image

Omrežne nastavitve

Mapa HP ToolboxFX Network Settings (Omrežne nastavitve) skrbniku omrežja omogoča nadzor vseh
nastavitev omrežja, ko je tiskalnik povezan v omrežje, ki temelji na protokolu TCP/IP.

Na voljo so te možnosti:

IP Configuration (Konfiguracija naslova IP)

Advanced (Dodatno)

SNMP

Network Summary (Povzetek omrežja)

SLWW

HP ToolboxFX

51