HP LaserJet P2015 Printer series - Opozorila

background image

Opozorila

Mapa HP ToolboxFX Alerts (Opozorila) vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stranmi:

Set up Status Alerts (Nastavitev opozoril stanja). Nastavitev programa HP ToolboxFX za
pošiljanje opozoril o določenih dogodkih, na primer da zmanjkuje črnila.

Set up E-mail Alerts (Nastavitev e-poštnih opozoril). Nastavitev programa HP ToolboxFX za
pošiljanje e-poštnih opozoril o določenih dogodkih, na primer da zmanjkuje črnila.