HP LaserJet P2015 Printer series - Nastavitev opozoril stanja

background image

Nastavitev opozoril stanja

HP ToolboxFX lahko prikaže opozorila v računalniku, ko pride do določenih dogodkov. Takšni dogodki
so zagozdenje papirja, majhna količina črnila v tiskalni kaseti HP, vstavljena tiskalna kaseta drugega
proizvajalca, prazen podajalni pladenj in sporočila o napakah.

Opozorila se prikažejo samo, če tiskate iz računalnika, v katerem ste opozorila nastavili.

Opomba

Če želite shraniti spremembe, kliknite Apply (Uporabi).