HP LaserJet P2015 Printer series - Pomoč

background image

Pomoč

Mapa HP ToolboxFX Help vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stranmi:

Troubleshooting (Odpravljanje težav). Tiskanje strani za odpravljanje težav in čiščenje tiskalnika.

How Do I? (Kako?) Ogled nasvetov za uporabo tiskalnika. Pomoč za izvajanje določenih opravil.

Animated demonstrations (Animirani prikazi)

Uporabniški priročnik. Ogled informacij o uporabi tiskalnika, garanciji, tehničnih podatkih in
podpori. Ta priročnik je na voljo v oblikah zapisa HTML in PDF.

Readme. Ogled pomembnih informacij o tiskalniku, ki jih ni v uporabniškem priročniku.

48

Poglavje 6 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW