HP LaserJet P2015 Printer series - Stanje

background image

Stanje

Mapa HP ToolboxFX Status (Stanje) vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stranmi:

Device Status (Stanje naprave). Prikaz informacije o stanju tiskalnika. Na tej strani je prikazano
stanje tiskalnika, na primer zagozden papir ali prazen podajalni pladenj. Ko težavo s tiskalnikom
odpravite, kliknite gumb Refresh (Osveži), da posodobite stanje naprave.

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala). Podrobnosti o potrošnem materialu, na primer
odstotek preostalega črnila v tiskalni kaseti ali število strani, natisnjenih s trenutno kaseto. Na tej
strani so tudi povezave za naročanje potrošnega materiala in informacije o recikliranju.

Device Configuration (Konfiguracija naprave). Podrobnosti o trenutni konfiguraciji tiskalnika,
vključno s količino nameščenega pomnilnika in morebitnimi dodatnimi pladnji.

SLWW

HP ToolboxFX

47

background image

Network Configuration (Konfiguracija omrežja). Podroben opis trenutne konfiguracije omrežja,
vključno z naslovom IP in stanjem omrežja.

Print Info Pages (Tiskanje strani z informacijami). Tiskanje konfiguracijske strani in drugih strani
z informacijami o tiskalniku, na primer strani s stanjem potrošnega materiala in predstavitvene
strani.

Event Log (Dnevnik dogodkov). Ogled štiristolpčne tabele z dogodki tiskalnika in kodami napak.
Številka v stolpcu Page Count pomeni skupno število strani, ki jih je tiskalnik natisnil, ko je prišlo
do napake. Dnevnik dogodkov vsebuje kratek opis napake.