HP LaserJet P2015 Printer series - Kartica Settings (Nastavitve)

background image

Kartica Settings (Nastavitve)

Ta kartica omogoča konfiguriranje tiskalnika iz računalnika. Če je tiskalnik v omrežju, se pred
spreminjanjem nastavitev na tej kartici posvetujte s skrbnikom tiskalnika.

Kartica Settings (Nastavitve) ima naslednje strani:

Device Information (Informacije o napravi). Ogled in spreminjanje osnovnih informacij o tiskalniku.

Paper Handling (Ravnanje s papirjem). Ogled in spreminjanje nastavitev podajalnega pladnja.

Printing (Tiskanje). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev tiskalnih poslov.

PCL 5e. Ogled in spreminjanje informacij o pisavi PCL.

PostScript. Ogledovanje in spreminjanje nastavitev za napake postscriptne emulacije HP na
ravni 3.

Print Quality (Kakovost tiskanja). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti tiskanja.

Paper Types. Ogled in spreminjanje načinov tiskanja za različne tiskalne medije.

System Setup (Sistemske nastavitve). Ogled in spreminjanje sistemskih informacij.

Service (Servisiranje). Zagon čistilnega načina.