HP LaserJet P2015 Printer series - Kartica Status (Stanje)

background image

Kartica Status (Stanje)

Kartica s stanjem vsebuje naslednje strani:

Device Status (Stanje naprave). Na strani je prikazano stanje tiskalnika in HP-jevega potrošnega
materiala.

Device Configuration (Konfiguracija naprave). Ta stran vsebuje iste informacije kakor stran s
konfiguracijo, ki jo natisne tiskalnik.

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala). Ta stran prikazuje preostalo količino HP-jevega
potrošnega materiala in številke izdelkov zanj. Če želite naročiti potrošni material, kliknite Order
Supplies
(Naročanje potrošnega materiala) v območju v zgornjem desnem delu okna.

Event log (Dnevnik dogodkov). Na tej strani je seznam vseh dogodkov in napak.

Print Info Pages (Tiskanje strani z informacijami). Na tej strani so povezave, prek katerih lahko
natisnete različne strani z informacijami, ki so v pomnilniku tiskalnika.

Network Summary (Povzetek omrežja). Ta stran vsebuje iste informacije kakor stran s povzetkom
omrežja, ki jo natisne tiskalnik.