HP LaserJet P2015 Printer series - Odlaganje odpadne opreme v gospodinjstvih v Evropski uniji

background image

Odlaganje odpadne opreme v gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Odgovorni ste za to, da ga izročite na posebnem zbirnem mestu za odpadno električno in
elektronsko opremo. Z ločenim odlaganjem, zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme boste prispevali
k ohranjanju naravnih virov ter zaščitili zdravje ljudi in okolje. Če želite več informacij o zbirnih mestih
za recikliranje odpadne opreme, se obrnite na mestno upravo, komunalno službo ali prodajalno, kjer
ste izdelek kupili.