HP LaserJet P2015 Printer series - Čuvanje kaseta s tonerom

background image

Čuvanje kaseta s tonerom

Ne vadite kasetu s tonerom iz pakovanja dok niste spremni da je koristite i svedite na minimum izlaganje
svetlu.