HP LaserJet P2015 Printer series - Štednja tonera

background image

Štednja tonera

EconoMode je funkcija koja dopušta štampaču da koristi manje tonera po stranici. Izborom ove opcije
može se produžiti vek trajanja kasete s tonerom i smanjiti trošak po stranici. Međutim, to će takođe
smanjiti kvalitet štampanja. Odštampana slika je svetlija, ali odgovara za štampanje nacrta ili korektura.
HP ne preporučuje stalno korišćenje režima EconoMode. Za više informacija pogledajte odeljak

EconoMode

.

116

Dodatak A Dodatak o dodatnoj opremi/potrošnom materijalu

SRWW