HP LaserJet P2015 Printer series - Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača

background image

Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih

proizvođača

Kompanija Hewlett-Packard ne može preporučiti upotrebu kaseta s tonerom drugih proizvođača, bilo
novih, dopunjenih ili ponovno izrađenih. S obzirom da to nisu HP proizvodi, Hewlett-Packard ne može
uticati na njihov dizajn ili kontrolisati njihov kvalitet. Servisiranje ili popravka koji su neophodni zbog
korišćenja kaseta s tonerom drugih proizvođača neće biti pokriveni garancijom za štampač.

NAPOMENA

Garancija ne važi za oštećenja koja su nastala upotrebom softvera, povezivanjem

ili delovima koje ne prodaje kompanija Hewlett-Packard.