HP LaserJet P2015 Printer series - Poručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme

background image

Poručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme

Možete povećati mogućnosti štampača pomoću opcione dodatne opreme i potrošnog materijala.
Koristite dodatnu opremu i potrošni materijal posebno namenjen za seriju štampača
HP LaserJet P2015 da biste obezbedili optimalan učinak.

Štampač serije HP LaserJet P2015 ima funkciju pametnog rukovanja potrošnim materijalom. Kada
štampate stranicu sa podešavanjima pritiskom na dugme

Kreni

u trajanju od 5 sekundi, nakon stranice

sa podešavanjima štampa se stranica sa stanjem potrošnog materijala. Stranica sa stanjem potrošnog
materijala sadrži informacije o količini preostalog tonera u kaseti s tonerom, brojeve delova za
poručivanje potrošnog materijala i da li je postavljena kaseta s tonerom originalni HP deo.

Tabela A-1

Informacije o poručivanju

Deo

Opis ili upotreba

Broj za poručivanje

Potrošni materijal za
štampanje

HP višenamenski papir

Papir marke HP za različite
namene (1 kutija od 10 risa po
500 listova). Za poručivanje
primerka u Sjedinjenim
Državama pozovite
1-800-471-4701.

HPM1120

Papir HP LaserJet

Vrhunski papir marke HP za
korišćenje sa štampačima
HP LaserJet (1 kutija od
10 risa po 500 listova). Za
poručivanje primerka u
Sjedinjenim Državama
pozovite 1-800-471-4701.

HPJ1124

Providna folija HP LaserJet

Providna folija marke HP za
korišćenje sa
monohromatskim
štampačima HP LaserJet.

92296T (Letter)

92296U (A4)

Kasete s tonerom za štampač
serije HP LaserJet P2015

Pametne kasete s tonerom

Rezervne kasete s tonerom za
štampač serije
HP LaserJet P2015.

Q7553A (kaseta s tonerom za
3.000 stranica)

Q7553X (kaseta s tonerom za
7.000 stranica)

Dodatna dokumentacija

HP LaserJet family print
media guide

Vodič za korišćenje papira i
drugih medija za štampanje sa
štampačima HP LaserJet.

5963-7863

NAPOMENA

Ovaj

dokument može se
preuzeti sa Web
lokacije

http://www.hp.com/
support/
ljpaperguide/

.

Rezervni delovi

Valjak za uvlačenje medija (za
fioku 1)

Uzima medije iz fioke 1 i
pomera ih kroz štampač.

Valjak za uvlačenje medija (za
fioku 2)

Uzima medije iz fioke 2 i
pomera ih kroz štampač.

Dodatna oprema

Fioka za 250 listova (fioka 3)

Obezbeđuje dodatnu ulaznu
fioku za 250 listova. To je
standard na štampaču
HP LaserJet P2015x.

Q5931A

114

Dodatak A Dodatak o dodatnoj opremi/potrošnom materijalu

SRWW

CB366-67901

CB366-67902