HP LaserJet P2015 Printer series - Ograničena garancija za vek trajanja kasete sa tonerom

background image

Ograničena garancija za vek trajanja kasete sa tonerom

NAPOMENA

Sledeća garancija se primenjuje na kasetu sa tonerom koja dolazi uz ovaj

štampač.

Garantuje se da na ovom HP-ovom proizvodu neće doći do kvarova u materijalu i izradi. Ova garancija
se ne primenjuje na proizvode koji su (a) bili dopunjeni, obnovljeni, prerađeni ili na bilo kakav način
izmenjeni, (b) na kojima se javljaju problemi zbog nepravilne upotrebe, čuvanja ili korišćenja izvan
objavljenih ekoloških specifikacija za štampač ili (c) koji su dotrajali usled normalnog korišćenja. Da
biste iskoristili uslugu iz garancije, molimo vratite proizvod na mesto kupovine (sa opisom problema u
pisanoj formi i uzorkom odštampanog materijala) ili kontaktirajte HP-ovu službu za podršku klijentima.
Po svojoj proceni, HP će ili zameniti proizvode koji imaju kvar ili će vam vratiti novac. U DOZVOLJENIM
OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, NAVEDENA GARANCIJA JE EKSKLUZIVNA I NI JEDNA DRUGA
GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO ODRIČE
BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU,
ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU. OSIM U GORE
NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORNI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK
PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU,
GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN. USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI,
OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU
ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

146

Dodatak E Garancija i licence

SRWW