HP LaserJet P2015 Printer series - Štampač HP LaserJet P2015d

background image

Štampač HP LaserJet P2015d

Štampač HP LaserJet P2015d obuhvata sve funkcije štampača HP LaserJet P2015, a pored toga i
automatsko dvostrano (dupleks) štampanje.

2

Odlomak 1 Informacije o proizvodu

SRWW