HP LaserJet P2015 Printer series - Identifikovanje delova proizvoda

background image

Identifikovanje delova proizvoda

Sledeće ilustracije identifikuju delove štampača serije HP LaserJet P2015. Prikazan je model
HP LaserJet P2015dn.

Slika 1-1

HP LaserJet P2015dn, prikaz sa prednje strane

1

Izlazna korpa

2

Vratanca za kasetu s tonerom

3

Fioka 1 (višenamenska fioka za 50 listova)

4

Broj modela

5

Fioka 2 (zatvorena ulazna fioka za 250 listova)

6

Prekidač za uključivanje/isključivanje

7

Dugme na vratancima za kasetu s tonerom

8

Kontrolna tabla

Slika 1-2

HP LaserJet P2015dn, prikaz sa zadnje strane

1

Vratanca pravolinijskog izlaza

2

Priključak za napajanje

4

Odlomak 1 Informacije o proizvodu

SRWW

background image

3

Automatski birač formata papira za dvostrano štampanje (samo dupleks modeli)

4

HP interni mrežni priključak (samo za modele sa mrežom)

5

USB priključak

6

Vratanca putanje za automatsko dvostrano štampanje sa zadnje strane štampača (samo dupleks modeli)

7

Poluge za uklanjanje zaglavljenog papira

8

Serijski broj

SRWW

Identifikovanje delova proizvoda

5

background image

6

Odlomak 1 Informacije o proizvodu

SRWW

background image

2