HP LaserJet P2015 Printer series - Izjave Deklaracije o usklađenosti

background image

Izjave Deklaracije o usklađenosti

Deklaracija o usklađenosti

prema standardu ISO/IEC Guide 22 i EN 45014
Ime proizvođača:

Hewlett-Packard Company

Adresa proizvođača:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

izjavljuje da je proizvod

Ime proizvoda

4)

:

Serija HP LaserJet P2015

Kontrolni model

3)

:

BOISB-0602-00

Uključujući: Q5931A — Opciona ulazna fioka za 250 listova

Opcije proizvoda:

SVE

Kasete s tonerom: Q7553A / Q7553X

u skladu sa sledećim Specifikacijama proizvoda:

Bezbednost:

IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1993 +A1 +A2/ EN 55022:1994 Class B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC naslov 47 CFR, deo 15 klasa B

2)

/ ICES-003, tema 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Dodatne informacije:

Navedeni proizvod je u skladu sa zahtevima EMC direktive 89/336/EEC i direktive 73/23/EEC o niskom naponu i, u skladu s tim, nosi znak
CE.

1) Proizvod je testiran sa tipičnom konfiguracijom sa personalnim računarskim sistemima Hewlett-Packard.

2) Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 Pravila FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne
smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjen rad.

(3) Iz kontrolnih razloga, ovom proizvodu je dodeljen Kontrolni broj modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa imenom proizvoda ili brojem
(brojevima) proizvoda.

Boise, Idaho 83714, USA

1. septembar, 2006. godine

SAMO za teme o propisima kontaktirajte:

Kontakt u Australiji:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australia

Kontakt u Evropi:

Lokalna kancelarija kompanije Hewlett-Packard za prodaju i servis ili Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Germany, (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontakt u SAD:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA, (Tel: 208-396-6000)

SRWW

Izjave Deklaracije o usklađenosti

137