HP LaserJet P2015 Printer series - Informacije o HP programu za vraćanje i recikliranje potrošnog materijala

background image

Informacije o HP programu za vraćanje i recikliranje potrošnog

materijala

Od 1992, HP nudi besplatnu uslugu vraćanja i recikliranja potrošnog materijala za HP LaserJet. U 2004,
program HP Planet Partners for LaserJet Supplies je bio dostupan na 85% svetskog tržišta gde se
prodaje potrošni materijal za HP LaserJet. Nalepnice sa adresom i oznakom o plaćenoj poštarini su
umetnute u uputstvo za upotrebu u većini kutija za kasete s tonerom za HP LaserJet. Nalepnice i kutije
za grupnu dostavu se takođe mogu naručiti na Web lokaciji:

http://www.hp.com/recycle

.

Nalepnicu koristite samo za vraćanje praznih, originalnih kaseta s tonerom za HP LaserJet. Molimo vas
da ne koristite ovu nalepnicu za kasete s tonerom drugih proizvođača, dopunjene ili prerađene kasete
ili povraćaje u okviru garancije. Potrošni materijal ili drugi predmeti slučajno poslati programu HP Planet
Partners se ne vraćaju.

Više od 10 miliona kaseta s tonerom za HP LaserJet je u 2004. godini reciklirano u svetu kroz program
za recikliranje materijala HP Planet Partners. Ovaj rekordan broj predstavlja 11.700 tona kaseta s
tonerom preusmerenih sa deponija. Na globalnom nivou, u 2004, HP je reciklirao u proseku 59% ukupne
mase kaseta s tonerom koje se sastoje uglavnom od plastike i metala. Plastika i metali se koriste za
proizvodnju novih proizvoda kao što su HP proizvodi, plastične fioke i trake. Preostali materijal se uklanja
na način koji ne škodi životnoj sredini.

Vraćanje u SAD

Radi odgovornijeg vraćanja iskorišćenih kaseta s tonerom i potrošnog materijala, HP preporučuje
grupno vraćanje. Jednostavno povežite dve ili više kaseta s tonerom i iskoristite jednu nalepnicu za
pakete sa plaćenom poštarinom i adresom koju ste dobili u paketu. Za više informacija u SAD pozovite
(1) (800) (340-2445) ili posetite HP Web lokaciju na adresi

http://www.hp.com/recycle

.

Vraćanje van SAD

Klijenti koji žive van SAD treba da posete Web lokaciju

http://www.hp.com/recycle

za više informacija

o dostupnosti HP-ovog programa za vraćanje i recikliranje.