HP LaserJet P2015 Printer series - Lista bezbednosnih podataka o materijalima

background image

Lista bezbednosnih podataka o materijalima

Liste bezbednosnih podataka o materijalima (MSDS) za potrošni materijal koji sadrži hemijske
supstance (npr. toner) mogu se naći na HP-ovoj Web lokaciji:

http://www.hp.com/go/msds

ili

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.