HP LaserJet P2015 Printer series - Plastika

background image

Plastika

Plastični delovi teži od 25 grama obeleženi su u skladu sa međunarodnim standardima koji poboljšavaju
mogućnost identifikacije plastike u svrhu recikliranja na kraju radnog veka proizvoda.