HP LaserJet P2015 Printer series - Potrošni materijal za HP LaserJet

background image

Potrošni materijal za HP LaserJet

Vrlo je lako vraćanje i recikliranje praznih kaseta s tonerom za HP LaserJet i to besplatno uz pomoć
programa HP Planet Partners. HP je posvećen proizvodnji inventivnih, visokokvalitetnih proizvoda i
usluga koje ne zagađuju životnu sredinu, od projektovanja i proizvodnje proizvoda do procesa
distribucije, korišćenja i recikliranja. Garantujemo da će kasete s tonerom štampača HP LaserJet koje
vratite biti pravilno reciklirane i obrađene u cilju proizvodnje vredne plastike i metala za nove proizvode
i uklanjanja miliona tona otpada sa deponija. S obzirom da se kaseta s tonerom reciklira i upotrebljava
u novim materijalima, neće vam biti vraćena. Vaše prazne kasete s tonerom za štampač HP LaserJet

140

Dodatak D Informacije o propisima

SRWW

background image

se odgovorno recikliraju ako učestvujete u programu HP Planet Partners. Hvala što brinete o životnoj
sredini!

U mnogim zemljama/regionima, potrošni materijal za ovaj proizvod (na primer kasete s tonerom) može
da se vrati HP-u kroz HP program za vraćanje i recikliranje potrošnog štamparskog materijala. Besplatan
i jednostavan program za vraćanje je dostupan u više od 35 zemalja/regiona. Uputstva i informacije na
više jezika deo su paketa sa kasetom s tonerom i potrošnim materijalom za HP LaserJet.