HP LaserJet P2015 Printer series - Upotreba papira

background image

Upotreba papira

Ručna/opciona automatska dupleks funkcija ovog proizvoda i mogućnost N-up štampanja (štampanje
više stranica na jednoj stranici) može da smanji utrošak papira, a samim tim i potrošnju prirodnih resursa.