HP LaserJet P2015 Printer series - Kontrolna tabla

background image

Kontrolna tabla

Kontrolna tabla štampača ima šest lampica i dva dugmeta. Način rada lampica pokazuje stanje
štampača.

1

Lampica „Zastoj”: Ukazuje da je došlo do zaglavljivanja papira u štampaču.

2

Lampica „Toner”: Kada je količina tonera u kaseti s tonerom pri dnu, lampica „Toner” se pali. Kada je kaseta s tonerom
van štampača, lampica „Toner” treperi.

3

Lampica „Nema papira”: Ukazuje da u štampaču nema papira.

4

Lampica „Pažnja”: Ukazuje da su vratanca kasete s tonerom otvorena ili da postoje druge greške.

5

Lampica „Spreman”: Ukazuje da je štampač spreman za štampanje.

6

Dugme i lampica

Kreni

.

7

Dugme

Otkaži

: Da biste otkazali zadatak štampanja koji je u toku, pritisnite dugme

Otkaži

.

NAPOMENA

Za opis načina rada lampica pogledajte odeljak

Način rada statusnih lampica

.

SRWW

7

background image

8

Odlomak 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

3