HP LaserJet P2015 Printer series - Podržani papir i druge vrste medija

background image

Podržani papir i druge vrste medija

Štampač serije HP LaserJet P2015 može da koristi razne vrste papira i druge medije za štampanje u
skladu sa smernicama u ovom Uputstvu za korisnike. Mediji koji nisu u skladu sa tim smernicama mogu
izazvati sledeće probleme:

Slab kvalitet štampanja

Često zaglavljivanje

Prerano habanje štampača koje zahteva popravku

Za najbolje rezultate koristite samo originalni HP papir i medije za štampanje. Hewlett-Packard
Company ne može preporučiti upotrebu drugih marki papira. Pošto to nisu HP-ovi proizvodi, HP ne
može uticati na njihov kvalitet niti ga kontrolisati.

Moguće je da mediji ispune sve smernice u ovom uputstvu za upotrebu, a da ne budete zadovoljni
rezultatima. To može biti rezultat neispravnog rukovanja, neprihvatljive temperature i nivoa vlažnosti ili
drugih promenljivih uslova nad kojima kompanija Hewlett-Packard nema nikakvu kontrolu.

Pre nego što kupite veliku količinu nekog medija, prvo ispitajte medije i uverite se da ispunjavaju sve
smernice navedene u ovom uputstvu za upotrebu i u dokumentu HP LaserJet printer family media
guide
(Uputstvo za medije HP LaserJet porodice štampača). Ove smernice se mogu preuzeti sa Web
lokacije

http://www.hp.com/support/ljpaperguide/

ili možete pogledati odeljak

Poručivanje potrošnog

materijala i dodatne opreme

za dodatne informacije o naručivanju smernica.

OPREZ

Upotreba medija koji ne ispunjavaju specifikacije kompanije Hewlett-Packard može

izazvati probleme sa štampačem koji zahtevaju popravku. Tu popravku ne pokriva garancija ili
sporazum o servisiranju kompanije Hewlett-Packard.

SRWW

17