HP LaserJet P2015 Printer series - Poboljšavanje kvaliteta štampanja za razne vrste medija

background image

Poboljšavanje kvaliteta štampanja za razne vrste medija

Štampači serije HP LaserJet P2015 pružaju veći broj režima štampanja koji omogućavaju uređaju da
se prilagodi raznim vrstama medija. Možete promeniti režime štampanja na kartici Paper (Papir) u
drajveru za štampač, u programu HP ToolboxFX ili ugrađenom Web serveru.

NAPOMENA

Kada koristite režime CARDSTOCK (tvrdi), ENVELOPE (koverta), LABEL

(nalepnica) i ROUGH (grubi), štampač zastaje između stranica i broj stranica u minutu se
smanjuje.

Tabela 4-1

Režimi štampanja drajvera

Režim

Vrsta medija

PLAIN (obični)

75 do 104 g/m

2

LIGHT (laki)

Manje od 75 g/m

2

HEAVY (teški)

90 do 105 g/m

2

CARDSTOCK (tvrdi)

Tvrdi papir ili mediji veće debljine

TRANSPARENCY (folije)

Monohromatske folije za grafoskop debljine 0,1 mm

ENVELOPE (koverta)

Standardne HP LaserJet koverte

LABEL (nalepnica)

Standardne HP LaserJet nalepnice

BOND (čvrsti)

Čvrsti papir

ROUGH (grubi)

Grubi papir

18

Odlomak 4 Podržani papir i druge vrste medija

SRWW