HP LaserJet P2015 Printer series - Koverte sa lepljivim trakama ili preklopima

background image

Koverte sa lepljivim trakama ili preklopima

Koverte sa lepljivom trakom koja se skida ili sa više od jednim preklopom koji se savija i zatvara kovertu
moraju koristiti lepak koji je kompatibilan sa toplotom i pritiskom u štampaču: 200° C. Dodatni preklopi
ili trake mogu izazvati nabiranje, gužvanje ili zaglavljivanja.