HP LaserJet P2015 Printer series - Skladištenje koverte

background image

Skladištenje koverte

Ispravno skladištenje koverata doprinosi dobrom kvalitetu štampanja. Trebalo bi da koverte skladištite
u ravnom položaju. Ako se u koverti nalazi vazduh i pravi vazdušni mehur, koverta može da se zgužva
u toku štampanja.