HP LaserJet P2015 Printer series - Mediji koji mogu oštetiti štampač

background image

Mediji koji mogu oštetiti štampač

Izbegavajte da koristite medije koji mogu oštetiti štampač.

Ne koristite medije sa pričvršćenim spajalicama.

Ne koristite folije koje su napravljene za inkjet štampače ili druge štampače koji se mnogo ne
zagrevaju. Koristite isključivo folije za koje je navedeno da ih možete koristiti u HP LaserJet
štampačima.

Ne koristite papir za fotografije namenjen za inkjet štampače.

Ne koristite reljefni ili premazani papir koji nije napravljen za temperature mehanizama za topljenje
štampača. Izaberite medije koji mogu izdržati temperature od 200° C tokom 0,1 sekundi. HP
proizvodi veći izbor medija koji su napravljeni za štampače serije HP LaserJet P2015.

Ne koristite memorandume sa bojilom za niske temperature ili termografijom. Prethodno
odštampani obrasci ili memorandumi moraju koristiti mastila koja mogu izdržati temperature od
200° C tokom 0,1 sekundi.

Ne koristite medije koji prave opasna isparenja ili koji se tope, pomeraju ili gube boju kada su
izloženi temperaturi od 200° C tokom 0,1 sekundi.

SRWW

Smernice za upotrebu medija

19

background image

Za naručivanje HP LaserJet potrošnog materijala za štampanje idite na

http://www.hp.com/go/

ljsupplies/

u SAD ili na

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/

u drugim zemljama/regionima.