HP LaserJet P2015 Printer series - Memorandumi i odštampani obrasci

background image

Memorandumi i odštampani obrasci

Mnogi proizvođači sada nude vrhunski papir koji se reklamira kao kompatibilan sa laserskim
štampačima ili garantovano upotrebljiv na laserskim štampačima. Neke grublje površinske obrade,
poput naborane i linijske strukture ili lanenih vlakana, mogu zahtevati specijalne režime mehanizma za
topljenje koji su dostupni na nekim modelima štampača kako bi se postiglo odgovarajuće prijanjanje
tonera.

NAPOMENA

Neke razlike od stranice do stranice su moguće kada se štampa sa laserskim

štampačima. Ta razlika se ne može primetiti kada se štampa na običnom papiru. Međutim, ta
razlika postaje očigledna kada se štampa na odštampanim obrascima jer su linije i polja već
smeštena na stranici.

Da biste izbegli probleme kada koristite odštampane obrasce, reljefni papir i memorandume, pogledajte
sledeće smernice:

Izbegavajte upotrebu mastila za niske temperature (ono koje se upotrebljava sa nekim vrstama
termografije).

Koristite odštampane obrasce i memorandume koji su odštampani pomoću ofset litografije ili
reljefnog urezivanja.

Koristite obrasce koji su napravljeni sa termootpornim mastilima koja se neće topiti i neće isparavati
ili oslobađati nepoželjna isparenja ako se zagreju na 200° C tokom 0,1 sekundi. Obično, mastila
sa podešenom oksidacijom ili mastila sa uljanom bazom ispunjavaju ovaj zahtev.

Kada se obrazac odštampa, pazite da ne ovlažite papir i ne koristite materijale koji utiču na
naelektrisanost ili rukovanje papirom. Stavite obrasce u omot protiv vlage kako biste sprečili
promene vlažnosti u toku skladištenja.

Izbegavajte obradu odštampanih obrazaca koji imaju završnu obradu ili premaz.

Izbegavajte upotrebu jako reljefnih papira ili memoranduma sa uzdignutim zaglavljem.

Izbegavajte korišćenje papira koji imaju površine sa gustom teksturom.

Izbegavajte korišćenje ofset praškova i drugih materijala koji sprečavaju međusobno slepljivanje
odštampanih obrazaca.

22

Odlomak 4 Podržani papir i druge vrste medija

SRWW

background image

5