HP LaserJet P2015 Printer series - Struktura nalepnica

background image

Struktura nalepnica

Kada vršite izbor nalepnica, obratite pažnju na kvalitet sledećih komponenti:

Lepak: Materijal za lepljenje bi trebalo da bude stabilan na najvišoj temperaturi štampača od
200° C.

Raspored: Koristite samo nalepnice bez izloženog razmaka među njima. Nalepnice se mogu
odlepiti sa listova koji imaju razmake između nalepnica i tako dovesti to ozbiljnih zaglavljivanja.

Savijanje: Pre štampanja nalepnice moraju biti položene ravno bez više od 13 mm savijanja u bilo
kom pravcu.

Stanje: Ne koristite nalepnice sa naborima, mehurima ili drugim naznakama razlepljivanja.