HP LaserJet P2015 Printer series - Tvrdi papir i teški mediji

background image

Tvrdi papir i teški mediji

Možete štampati na više vrsta tvrdog papira iz ulazne fioke za papir, uključujući indeks kartice i
razglednice. Neke vrste tvrdog papira se štampaju bolje nego druge jer njegova struktura više odgovara
prolasku kroz laserski štampač.

Za najbolje performanse štampača ne koristite papir teži od 157 g/m

2

. Papir koji je previše težak može

izazvati pogrešno uvlačenje, probleme sa slaganjem, zaglavljivanje papira, slabo nanošenje tonera, loš
kvalitet štampanja ili veliko mehaničko oštećenje.

NAPOMENA

Možda ćete moći da štampate na težem papiru ako ne napunite ulaznu fioku za

papir do kraja i ako koristite papir sa stepenom glatkoće od 100-180 šefilda.

SRWW

Smernice za upotrebu medija

21