HP LaserJet P2015 Printer series - Struktura tvrdog papira

background image

Struktura tvrdog papira

Glatkoća: Tvrdi papir od 135-157 g/m

2

trebalo bi da ima oznaku glatkoće od 100-180 šefilda. Tvrdi

papir od 60-135 g/m

2

trebalo bi da ima oznaku glatkoće od 100-250 šefilda.

Struktura: Tvrdi papir bi trebalo da bude položen ravno sa manje od 5 mm savijanja.

Stanje: Uverite se da tvrdi papir nije izgužvan, iscepan ili na neki drugi način oštećen.

Dimenzije: Koristite samo tvrdi papir sa sledećim opsegom dimenzija:

Minimum: 76 x 127 mm

Maksimum: 216 x 356 mm