HP LaserJet P2015 Printer series - Rešavanje problema

background image

Rešavanje problema

Ovo poglavlje pruža informacije o sledećim temama:

Nalaženje rešenja

Način rada statusnih lampica

Uobičajeni problemi kod Macintosh računara

Greške u vezi sa drajverom HP PostScript Level 3 Emulation

Rešavanje problema sa medijima

Odštampana stranica izgleda drugačije nego na ekranu

Problemi sa softverom za štampač

Poboljšanje kvaliteta štampanja

Uklanjanje zaglavljenog papira

Rešavanje problema u vezi sa mrežnim podešavanjima

SRWW

75