HP LaserJet P2015 Printer series - Greške u vezi sa drajverom HP PostScript Level 3 Emulation

background image

Greške u vezi sa drajverom HP PostScript Level 3 Emulation

Simptom

Mogući uzrok

Rešenje

Zadatak se štampa u fontu Courier
(podrazumevani font štampača) umesto
u fontu koji ste vi izabrali.

Željeni font nije preuzet sa interneta.
Možda je došlo do promene profila
štampanja da bi se odštampao neki PCL
(Printer Control Language – jezik za
kontrolu štampača) zadatak tik pre nego
što je primljen zadatak HP PostScript
Level 3 Emulation.

Preuzmite željeni font i ponovo pošaljite
zadatak štampanja. Proverite tip i
lokaciju fonta. Sačuvajte font na
štampaču ako je moguće. Proverite
dokumentaciju softvera.

Pravni dokument se štampa sa
odsečenim marginama.

Zadatak štampanja je previše složen.

Možda ćete morati da odštampate
zadatak sa rezolucijom od 600 tačaka po
inču, da smanjite složenost stranice ili da
instalirate više memorije.

Štampa se stranica sa greškom u vezi sa
drajverom HP PostScript Level 3
Emulation.

Zadatak štampanja možda nije povezan
sa draverom HP PostScript Level 3
Emulation.

Proverite da li je zadatak štampanja
povezan sa drajverom HP PostScript
Level 3 Emulation. Proverite da li je
softverska aplikacija očekivala
podešavanje ili slanje HP PostScript
Level 3 Emulation datoteke sa
zaglavljem na štampač.

Greška u proveri ograničenja

Zadatak štampanja je previše složen.

Možda ćete morati da odštampate
zadatak sa rezolucijom od 600 tačaka po
inču, da smanjite složenost stranice ili da
instalirate više memorije.

VM greška

Greška u fontu

Izaberite neograničen broj fontova za
preuzimanje iz drajvera za štampač.

Provera opsega

Greška u fontu

Izaberite neograničen broj fontova za
preuzimanje iz drajvera za štampač.

SRWW

Greške u vezi sa drajverom HP PostScript Level 3 Emulation

89