HP LaserJet P2015 Printer series - 1. korak: Da li je štampač dobro podešen?

background image

1. korak: Da li je štampač dobro podešen?

Da li je štampač uključen u utičnicu za koju ste sigurni da radi?

Da li je prekidač za uključivanje/isključivanje uključen?

Da li je kaseta s tonerom pravilno postavljena? Pogledajte odeljak

Zamena kasete s tonerom

.

Da li je papir pravilno umetnut u ulaznu fioku za papir? Pogledajte odeljak

Umetanje medija

.

Da

Ako ste na gore postavljena pitanja odgovorili sa da, idite na
odeljak

2. korak: Da li je lampica „Spreman” uključena?

Ne

Ako štampač neće da se uključi, pogledajte odeljak

Kontaktiranje HP podrške

.