HP LaserJet P2015 Printer series - 5. korak: Da li štampač komunicira sa računarom?

background image

5. korak: Da li štampač komunicira sa računarom?

Pokušajte da odštampate dokument iz neke softverske aplikacije.

Da

Ako se dokument odštampao, idite na odeljak

6. korak: Da li

odštampana stranica izgleda onako kako ste očekivali?

Ne

Ako se dokument nije odštampao, pogledajte odeljak

Problemi

sa softverom za štampač

.

Ako koristite Macintosh računar, pogledajte odeljak

Uobičajeni

problemi kod Macintosh računara

.

Ako koristite drajver HP PostScript Level 3 Emulation,
pogledajte odeljak

Greške u vezi sa drajverom HP PostScript

Level 3 Emulation

.

Ako ne možete da rešite problem, pogledajte odeljak

Kontaktiranje HP podrške

.

SRWW

Nalaženje rešenja

77