HP LaserJet P2015 Printer series - 6. korak: Da li odštampana stranica izgleda onako kako ste očekivali?

background image

6. korak: Da li odštampana stranica izgleda onako kako ste

očekivali?

Da

Problem bi trebalo da bude rešen. Ako nije rešen, pogledajte
odeljak

Kontaktiranje HP podrške

.

Ne

Pogledajte odeljak

Odštampana stranica izgleda drugačije

nego na ekranu

.

Ako ne možete da rešite problem, pogledajte odeljak

Kontaktiranje HP podrške

.