HP LaserJet P2015 Printer series - Grafika ili tekst koji nedostaju ili prazne stranice

background image

Grafika ili tekst koji nedostaju ili prazne stranice

Proverite da vaša datoteka ne sadrži prazne stranice.

Zaptivna traka je možda još uvek na kaseti s tonerom. Uklonite kasetu s tonerom i povucite jezičak
na kraju kasete sa tonerom dok se cela traka ne izvuče. Vratite kasetu s tonerom. Za uputstva
pogledajte odeljak

Zamena kasete s tonerom

. Da biste proverili štampač, odštampajte probnu

stranicu pritiskom na dugme

Kreni

.

Možda su grafička podešavanja pod stavkom štampača „Properties” (Svojstva) neodgovarajuća
za vrstu zadatka koji štampate. Pokušajte da promenite grafičke postavke pod stavkom štampača
„Properties” (Svojstva). Za dodatne informacije pogledajte odeljak

Podešavanje Windows drajvera

za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

Očistite štampač, posebno kontakte između kasete s tonerom i jedinice za napajanje.

92

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW