HP LaserJet P2015 Printer series - Nečitak, netačan ili nepotpun tekst

background image

Nečitak, netačan ili nepotpun tekst

Možda ste izabrali pogrešan drajver za štampač prilikom instalacije softvera. Proverite da li je
drajver za štampač HP LaserJet P2015 izabran pod stavkom „Properties” (Svojstva) štampača.

Ako se određena datoteka štampa nečitko, možda postoji problem sa tom određenom datotekom.
Ako se iz određene aplikacije štampa nečitak tekst, možda postoji problem sa tom aplikacijom.
Uverite se da je izabran odgovarajući drajver za štampač.

Možda postoji problem sa vašom softverskom aplikacijom. Pokušajte da izvršite štampanje iz neke
druge softverske aplikacije.

USB kabl je možda olabavljen ili pokvaren. Pokušajte sledeće:

Iskopčajte kabl i ponovo ga povežite sa oba kraja.

Pokušajte da odštampate zadatak koji ste prethodno već uspešno odštampali.

Ako je moguće, povežite kabl i štampač na drugi računar i pokušajte da odštampate zadatak
koji ste prethodno uspešno odštampali.

Pokušajte da upotrebite novi USB 2.0 kabl dužine 3 m ili kraći. Pogledajte odeljak

Poručivanje

potrošnog materijala i dodatne opreme

.

Isključite štampač i računar. Uklonite USB kabl i proverite da li na krajevima kabla ima
oštećenja. Ponovo povežite kabl, vodeći računa da bude čvrsto pričvršćen sa obe strane.
Uverite se da je štampač direktno povezan na računar. Uklonite svičeve, uređaje za
bekapovanje na traku, bezbednosne ključeve ili bilo koje uređaje koji su pričvršćeni između
USB priključka na računaru i štampača. Ovi uređaji mogu ponekad ometati komunikaciju
između računara i štampača. Ponovo pokrenite štampač i računar.