HP LaserJet P2015 Printer series - Poboljšanje kvaliteta štampanja

background image

Poboljšanje kvaliteta štampanja

Ovaj odeljak pruža informacije o identifikovanju i ispravljanju problema prilikom štampanja.

NAPOMENA

Ako pomoću ovih koraka ne rešite problem, kontaktirajte dobavljača ovlašćenog

od kompanije HP ili predstavnika servisa.